Artikel

Scenario Based Design als essentiële aanpak in deelmobiliteit

March 3, 2023
-
Virginia Rispoli
Half februari haalden we het net op bij de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want wat is de actuele stand van zaken als het gaat om deelmobiliteit en hubs? En wat levert ‘Mobility as a Service’ nu echt op?

Naast aandacht voor de MaaS-pilots, allerhande toekomstplannen, en resultaten van diverse beleidsprikkels, sprong er al vroeg op de dag een belangrijk inzicht uit. In de paneldiscussie met ondere andere de Nederlandse Spoorwegen, Gaiyo en ConnectBike werd geopperd: ‘Mobiliteit biedt pas écht waarde als het geïntegreerd is; Wanneer mensen naar een voorziening gaan, onderweg naar vrienden, familie of werk, of naar een evenement. Pas bij dit soort -vaak uiteenlopende- toepassingen krijgt mobiliteit betekenis.’ Mooi! De mens centraal!

Vanuit een gebruikersperspectief betekent dit inzicht over het menselijk gedrag binnen mobilteit dat één en dezelfde persoon in verschillende scenario's andere behoeften kan hebben. En dat is precies de overlap die we zien met ons werk bij fresk.digital.

Scenario Based Design in (deel)mobiliteit

Als experts op het gebied van mobiliteit kunnen we best stellen dat dit een dynamische en steeds veranderende industrie is. De grote diversiteit aan situaties waarin mensen zich kunnen bevinden vraagt van ons, digitale ontwerpers, dat wij ons richten op het beschrijven van specifieke doelen in plaats van specifieke soorten mensen, die mobility services gebruiken. Dit helpt ons beter inzicht te krijgen in mogelijke wensen en verbeterpunten van dergelijke producten en services.

Het kan zo zijn dat dezelfde persoon verschillende doelgerichte behoeften heeft, afhankelijk van het scenario waarin hij zich bevindt wanneer hij besluit om een producten te gebruiken.

Daarom geloven wij dat een Scenario Based aanpak en ontwerpproces de beste methode is om (digitale) producten te maken die doelgericht zijn voor de mensen die ze gebruiken.

MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden.

Wat betekent het om Scenario Based te werken?

Scenario Based werken betekent het analyseren en begrijpen van de context waarin mensen producten of services gebruiken. Zoals al eerder gezegd geeft het de mogelijkheid om te focussen op de doelen en de behoeften van de persoon in plaats van die persoon zélf te beschrijven. Scenario based oplossingen zijn werk-georiënteerd. Ze beschrijven systemen vanuit het werk dat gebruikers proberen te doen wanneer ze de systemen gebruiken, zodat het doel gericht blijft op de behoeften en belangen van die gebruikers. Echt human centred dus, en daarom past het perfect bij onze werkwijze en visie!

Een van de meest recente projecten waar we deze aanpak hebben kunnen toepassen is het Shared Mobility Onderzoek dat we hebben gedaan naar het gebruik en de mogelijkheden van deelfietsen producten in NL en BE; een ideale toepassing! Het creëren van scenario's hielp ons onszelf en de mensen die de producten gebruiken voor te stellen in specifieke gebruikssituaties, waardoor we verschillende behoeften, pijnpunten en voordelen konden definiëren voor elke stap in de (klant)reis en in het gebruik van dergelijke producten.

Scenarios zijn als reizen

De metafoor van het reizen is goed van toepassing op scenario's. Net als reizen bestaan ze uit een setting, een situatie, een of meer actoren met persoonlijke motivaties, kennis, mogelijkheden, en diverse hulpmiddelen en voorwerpen die de actoren tegenkomen en waarmee ze in interactie zijn. Scenario's beschrijven een volgorde van acties en gebeurtenissen die leiden tot een resultaat, een bestemming. Het verhaal geeft een beeld van mensen die dingen doen, doelen bereiken, technologie gebruiken ter ondersteuning van die doelen, interageren met de producten, en producten gebruiken met andere mensen waardoor we ons kunnen inleven in de mensen die de situatie beleven.

Met een scenario based approach beschrijven we niet de mensen die het product gebruiken, maar hun behoeften en activiteiten.

Een perfect matchende aanpak

Een van de redenen waarom binnen digital design het Scenario Based werken zo populair is geworden, is dat het stakeholders snel inzicht geeft in gebruiksmogelijkheden en pijnpunten. Daarnaast zijn scenario's tot in de kern menselijk; ze zijn immers gebaseerd op de behoeften van de eindgebruiker maar voorkomen dat de mensen die de producten gebruiken in stereotypen vervallen. Met een scenario based approach beschrijven we dus niet de mensen die het product gebruiken, maar hun behoeften en activiteiten. Scenario's voorzien in een concrete ontwerpoplossing en kunnen op vele detailniveaus worden gedefinieerd.

De grote diversiteit aan mogelijkheden en ontwikkelingen in de mobiliteitsindustrie, vormen een perfect terrein voor een Scenario Based Approach om tot doelgerichte en mensgerichte ontwerpoplossingen te komen. Oplossingen die écht bijdragen aan een ultieme gebruikerservaring. Zo’n focus op de mens is essentieel in industrieën als deze. Want uiteindelijk zijn het de bewegingen van de mens die mobiliteit echt betekenis geven.

MORE INFORMATION?

Get in touch