Artikel

So long, Digital Transformation.

It’s time for Digital Sensemaking.

March 16, 2022
-
Cyrille Rentier
Dat ging hard! Een kleine maand geleden lieten we weten met een collectief aan ervaren digitale professionals te starten met fresk.digital. Een nieuw type bureau, ingericht voor het nieuwe normaal. Werkend met bekende corporates en veelbelovende scale-ups. De Digital Transformation voorbij en klaar voor de logische volgende stap: Digital Sensemaking.

Meedenken en aanscherpen

Wij nodigden de markt uit om met ons mee te denken: over het bureau van de toekomst, huidige vraagstukken en (bedrijfs)doelen, en marktkansen. Daar kwamen veel reacties op. Heel fijn om in korte tijd zoveel experts te spreken en zulk enthousiasme te zien! Mooier nog, heel fijn te merken dat onze filosofie van Digital Sensemaking breed wordt onderschreven, en nu samen met de hulp van allerlei peers, klanten en collega’s is aangescherpt. Dat past goed bij onze mensgerichte aanpak: écht human centred.

Digital Sensemaking is about finding synergy between business goals and customer needs, based on building a sustainable relationship between companies and customers. Together with Ravlling we apply this in their quest to unravel the travel paradox.

Dag, Digital Transformation

In het afgelopen decennium heeft de digitale evolutie de kern van vrijwel alle bedrijven geraakt. Vanuit de Digital Transformation hebben organisaties hun IT systemen geoptimaliseerd en hun bedrijfskritische processen gedigitaliseerd. Nieuwe omzetstromen werden mogelijk gemaakt, processen werden efficiënter en de cloud bood ruimte voor schaalbaarheid en snelheid, om maar eens een paar effecten te noemen.

Helaas blijft het rondom Digital Transformation vaak gaan om randvoorwaardelijke basiszaken. Grote consultancies helpen organisaties met het vertalen van bedrijfsdoelen naar digitale strategieën en IT outsourcers zorgen dat alle processen lekker efficiënt verlopen. Zou je zeggen. Maar in plaats van in staat te zijn om echt in te spelen op de behoeften van de mens die gebruik maakt van al die technologie, vervallen veel transformaties in een oneindige cyclus van replatforming processen en kostbare beheer projecten. Nauwelijks te begrijpen big data initiatieven worden gelanceerd en digitale strategie adviezen belanden in een lade, omdat onduidelijk is hoe de strategie tot realisatie gebracht moet worden.

Inmiddels gaat het in de digitale transformatie te vaak om het neerzetten van een platform en het implementeren van technologie die moet leiden tot een dienst of product. Terwijl in de kern een digitaal platform, product of dienst niet het doel is, maar het middel. Het middel om een duurzame relatie tussen organisatie en mens te bouwen en onderhouden.

Tijd voor Digital Sensemaking

Maar wat is het logische vervolg in de digitale evolutie? Het is een stap waarbij het gaat om het optimaal inzetten, benutten, misschien ook aanpassen en aanscherpen, van hetgeen getransformeerd is. Een stap waarbij het draait om het slim toepassen van inzichten op de ontwikkelde producten, diensten en platformen. Dit is wat wij Digital Sensemaking noemen.

Digital Sensemaking start vanuit drie belangrijke uitgangspunten: begin bij de mens, maak kwalitatieve- en kwantitatieve data een vast onderdeel van je ontwikkelproces, en zorg ervoor dat de specialismen Data, Design en Technologie daadwerkelijk vervlochten zijn met elkaar. Digital Sensemaking heeft als doel een duurzame relatie met de mens te bouwen, of het nu een klant, medewerker, patiënt of welke andere persoon is die interacteert met jouw organisatie.

Met de drie standpunten wordt een sterk fundament gelegd voor een stabiele (door-)ontwikkeling van het juiste product of de juiste dienst met de juiste waarde. En biedt het ruimte om snel en flexibel tot een sterk resultaat te komen:

Geen omvangrijke rapporten meer die onderop een stapel eindigen, maar een Actionable Digital Strategy die niet alleen op een stip op de horizon zet, maar helpt om deze stip daadwerkelijk te bereiken. Met een actiegerichte roadmap op basis van service design en gevalideerde inzichten vanuit het mensperspectief. Waarbij technologie niet alleen de implementatie van een software suite is, maar vooral het slim benutten van bestaande oplossingen door forward thinking en door het slim uitnutten van bewezen bouwblokken in de juiste volgorde. En waarin data niet alleen over platte gebruiksstatistieken gaat, of futuristische artificial intelligence, maar een menselijk gezicht heeft en direct ingezet kan worden voor een beter digitaal product.

Geen complexe replatforming loop of Agile scrum methode die meer over proces dan resultaat gaan, en waar de mens vergeten wordt, maar the Shortest Path to Value (SPV), waarbij gefocust wordt op een maximaal resultaat met minimale impact voor jouw organisatie. Waarbij het korte termijn doel naadloos aansluit op de lange termijn strategie.

En vooral met een focus op Meaningful Data waarbij niet alleen data verzameld en gemodelleerd wordt, maar door het stellen van de juiste vragen de data concreet verbonden kan worden in relatie tot de mens. Zodat de roadmap van de (door-)ontwikkeling of verdere evolutie wordt gevoed door de gebruikers zelf en niet op basis van aannames.

Revolutionair? Gelukkig niet.

(G)een revolutie

Revolutionair? Gelukkig niet. Er zitten veel bestaande elementen- en processen in de Digital Sensemaking filosofie. Bij elkaar gebracht op een verfrissende, toepasbare en bewezen waardevolle manier. En afgaande op de reacties uit de markt en de projecten die we met fresk.digital al uitvoeren is er juist nú momentum. Het is niet tijd voor een revolutie, maar tijd voor Digital Sensemaking.

Ben je benieuwd hoe dit voor jouw organisatie kan werken? Laat het ons weten, en we nemen je mee in onze visie op de volgende stap in digitale ontwikkeling! It’s time for something fresk. Are you ready?

MORE INFORMATION?

Get in touch