DE WEG NAAR DIGITAL SENSEMAKING

Meaningful Data

Met Meaningful Data helpen wij jou met het verzamelen, modelleren en bruikbaar maken van kwalitatieve- en kwantitatieve data en deze te vertalen van inzichten naar concrete toepassingen die bijdragen in de verbetering van de digitale dienst of product.

Je digitale platform, product of dienst draait, maar veranderende klantbehoeften, nieuwe gebruikersinzichten en aanscherpende bedrijfsdoelen maken doorontwikkeling noodzakelijk. Hoe ga je daar duurzaam mee om en wat voor rol speelt data daarin?

Onze visie draait om Human Centred Everything, het centraal stellen van de mens in alles wat we doen. Dat betekent concreet dat we de mensen die jouw product, service, platform of app gebruiken betrekken in ons werk. Direct, door bijvoorbeeld user research, maar ook indirect, door (gebruikers)data te operationaliseren.

We helpen je om data te verzamelen en modelleren, inzichten te onttrekken uit verschillende datastromen en deze te vertalen tot actiegerichte backlog-items voor doorontwikkeling. We itereren niet alleen het platform, maar scherpen ook het datamodel aan om telkens betere resultaten te verkrijgen. Middels het opzetten, ontwikkelen en bewaken van een feedback-loop geven we betekenis aan data.

Meaningful data stelt je in staat om je platform constant te kunnen doorontwikkelen op basis van actiegerichte, betekenisvolle data.

Let's talk

We horen graag van je!