Werk

Het verbinden van muziekdocenten en leerlingen

Het Prinses Christina Concours (PCC) is een non-profit organisatie die gelooft in de kracht van muziek. Zij stimuleren en ondersteunen kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling om de wortels van het Nederlandse muziekleven te voeden. PCC helpt hen in hun reis van het kiezen van een instrument tot aan het winnen van het concours. Verschillende digitale kanalen leiden uiteindelijk naar het belangrijkste doel van het het PCC, het jaarlijks terugkerende concours. Het concours biedt kinderen en jongeren een podium om hun talenten op muziekgebied te ontwikkelen.

Door de gefragmenteerde muziekeducatie in Nederland is het lastiger geworden om in contact te komen met docenten die inzicht hebben in de muziektalenten in Nederland en via hen de concoursen onder de aandacht te brengen bij de grootste talenten van Nederland.

Daarnaast is het belangrijk voor PCC om de impact van hun activiteiten te meten en aan te tonen, aannames voor beleid te valideren en te sturen op het vergroten van hun impact op de maatschappij.

Vraag

Prinses Christina Concours heeft ons gevraagd hen te helpen aan de juiste tools om:

  • Een directe relatie op te bouwen met muziekdocenten die een centrale rol spelen in het muzikale ecosysteem en de sleutel zijn tot talent.
  • De impact van hun (online en offline) activiteiten te meten.

industrie

Cultuur, non-profit

Technologie

Webflow, Make.com

Stimuleren en ondersteunen van kinderen in hun muzikale ontwikkeling.

Antwoord

PCC maakte al gebruik van het platform Kiesjeinstrument.nl. Het centrale doel van dit platform was een keuzehulp voor kinderen om te ontdekken welk instrument bij hen past en om een docent te vinden. Het resultaat van de ontdekkingsreis is een overzicht van muziekdocenten die lesgeven in het instrument. Op deze manier worden docent en leerling aan elkaar gekoppeld.

Afbeelding:

In kaart brengen van de functies van het nieuwe platform.

De meest logische stap was om het platform nieuw leven in te blazen en de beschikbare content en data te verfrissen en te vernieuwen. Daarom hebben we een redesign van Kiesjeinstrument.nl voorgesteld waar de relatie tussen leerling en docent centraal staat en waaraan een data dashboard gekoppeld is wat helpt de impact van de PCC activiteiten door te meten.

Afbeelding:

Gebruikersonderzoek bij het jubileumconcert van het Prinses Christina Concours.

In kaart brengen van de functies van het nieuwe platform.Gebruikersonderzoek bij het jubileumconcert van het Prinses Christina Concours.

Het nieuwe platform uitgelicht.

Way of working

Vanuit de gedachte van de Shortest Path to Value hebben we PCC in twee fasen geholpen met hun vraag:

Discover & Strategise

De start van dit project waren  de behoeften van de twee verschillende doelgroepen van de website:

  • Kinderen (en hun ouders) die een instrument willen leren spelen, en een muziekdocent zoeken.
  • Muziekdocenten die hun lesaanbod willen promoten aan kinderen (en hun ouders).

Om inzicht te krijgen in de behoeften van de doelgroepen hebben we verschillende interviews gehouden met kinderen, ouders en muziekdocenten. Dit gaf ons heldere inzichten in hun verwachting van een platform als Kiesjeinstrument.nl.

Tegelijkertijd hebben we een grondige marktanalyse uitgevoerd wat heeft geleid tot de definitie van vernieuwde brand guidelines en een herziene stijl en brand identity voor Kiesjeinstrument.nl.

Het resultaat was een nieuw concept voor Kiesjeinstrument.nl dat is vertaald naar een Actionable Digital Strategy.

Create & Launch

Met het fundament als basis hebben we het concept tot leven gebracht in een eerste Minimal Viable Product (MVP) van het platform.

Door in sprints te werken waren we in staat om flexibel componenten te bouwen en direct te testen met stakeholders en echte gebruikers (continuous user involvement).

Naast het consumentenplatform hebben we als eerste stap in het doel van PCC om een datagedreven organisatie te worden, een data dashboard opgeleverd. Dit dashboard geeft inzicht in alle activiteiten op Kiesjeinstrument.nl en de impact van events, promoties en acties op de beoogde doelen van PCC.

“Met fresk als digital partner van het Prinses Christina Concours hebben we in hoog tempo ons platform Kies Je Instrument kunnen ontwikkelen. Met alle benodigde expertise in één bedrijf konden we tot een compleet concept komen dat uitstekend aansluit op onze andere producten en processen. Deze samenwerking smaakt naar meer!”

Alexander Buskermolen

Directeur bij Prinses Christina Concours

Resultaat

Het redesign van Kiesjeinstrument.nl heeft geresulteerd in een nieuw, frisser en stabieler platform dat een directe relatie tussen kinderen (en hun ouders) en muziekdocenten een centrale rol geeft.

Het data dashboard ondersteunt PCC als organisatie doordat het hen inzichten geeft in de impact van hun online en offline activiteiten.

Dit is slechts het begin van hun reis om meer datagedreven te worden als organisatie.

Verbinden van kinderen, hun ouders en muziekleraren

Meer weten?

Neem contact op