Werk

NS / TIER-integratie: Verbetering van de gebruikerservaring door middel van validatie

NS heeft als missie om heel Nederland duurzaam bereikbaar te maken. Voor iedereen.

Mobility-as-a-service (MaaS) speelt hierin een belangrijke rol. Binnen NS is ComIT (Commercie & IT) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van mobiliteitsproposities, het aansluiten van aanvullende mobiliteitsdiensten en het ontwikkelen van de digitale kanalen van NS. Om reizigers te faciliteren tijdens hun volledige reis, integreert NS verschillende deelmobiliteitsdiensten binnen het eigen dienstenaanbod. Zo kunnen reizigers rechtstreeks vanuit de NS Reizigers-app nieuwe mobiliteitsdiensten zoeken, plannen en boeken.

De nieuwste toevoeging aan de dienstverlening van NS is de elektrische deelfiets van TIER, die sinds juni 2023 beschikbaar is voor klanten die reizen met een NS-Business Card

Vraag

NS heeft fresk.digital gevraagd om uit te zoeken of er knelpunten zijn in de nieuwe customer journey, om zo problemen voor hun klanten tijdens de uitrol van de integratie met TIER te voorkomen. Met deze validatie kunnen knelpunten worden opgelost vóór de definitieve uitrol.

industrie

Shared Mobility

Methodiek

Continuous user involvement

De TIER fietsen klaar voor de gebruikerstesten

Antwoord

De beste manier om erachter te komen hoe de user experience verbeterd kan worden, is door middel van gebruikersonderzoek. Dit helpt ons inzicht te krijgen in de mogelijke contextuele en service problemen die de integratie met zich mee kan brengen. Deze inzichten kunnen vervolgens worden vertaald naar concrete vervolgstappen voor verbetering, het optimaliseren van de app en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Afbeelding:

Brainstormsessie met het team NS en fresk.digital

In de praktijk betekent dit het testen van de integratie in de “echte wereld” met echte mensen. Ze interviewen, observeren en leren van hun ervaringen met de integratie.

Afbeelding:

Testen van de NS-TIER integratie vanuit de NS app

Brainstormsessie met het team NS en fresk.digitalTesten van de NS-TIER integratie vanuit de NS app

Het in kaart brengen van de resultaten en inzichten van de tests en deze koppelen aan de bedachte customer journey van de NS-TIER integratie.

Way of working

Voorafgaand aan het testen hebben we samen met het NS Reizigers-team een gedeelde visie gecreëerd, onderzoeksdoelen vastgesteld en hypotheses voor het onderzoek geformuleerd via een kick-off en workshopsessie.

Daarna volgden we onze Continuous User involvement-methodologie: de voortdurende betrokkenheid van gebruikers tijdens de verschillende fasen van een project om meer inzicht te krijgen in hun behoeften om het concept te valideren.

Binnen deze methodologie hebben we enquêtes afgenomen, schaduw sessies met deelnemers gedaan, scenario tests uitgevoerd en analyses toegepast.

Het onderzoek is gedaan met een sample groep van 60 deelnemers.

Onze onderzoeksaanpak was tweeledig:

1. Open Field Test:

We hebben het gedrag van gebruikers in een natuurlijke omgeving gevalideerd. De deelnemers werd gevraagd om via de NS-app gebruik te maken van een TIER ebike. We vroegen hen hun bevindingen vast te leggen via een vragenlijst die ze tijdens hun proefrit konden raadplegen. Hierdoor konden we in totaal 70 feedbackformulieren verzamelen met betrekking tot de integratie en het gebruik ervan, omdat sommige deelnemers verschillende ritten maakten.

2. Scripted Field Test:

Op basis van onze bevindingen uit de open field test en de problemen en flows die we tegenkwamen, hebben we een vooraf gedefinieerd scenario gecreëerd. Dit werd in 2 rondes persoonlijk getest met een geselecteerde groep deelnemers.

Het was een iteratieve validatie, wat betekent dat we deze aanpak twee keer hebben toegepast met twee verschillende groepen deelnemers. Hierdoor konden we bevindingen uit de eerste test overnemen, deze aanscherpen en opnieuw valideren in een tweede test, om zo deze hypothese te bevestigen of weerleggen. We hebben waardevol bewijs verzameld over de volgende stappen die we moeten nemen.

“fresk.digital koppelt inhoudelijke kennis op het gebied van deelvervoer aan ervaring, energie en flexibiliteit op het gebied van gebruikersonderzoek. Mede dankzij die kwaliteiten hebben we in korte tijd de stap kunnen maken van eerste pilot naar lancering voor onze zakelijke klanten. Erg fijn!”

Bart Vijfhuizen

CX Manager bij NS

Resultaat

Het onderzoek resulteerde in een reeks gebruikersgerichte inzichten en actiepunten, geprioriteerd op basis van urgentie en impact op de user experience van reizigers, om te gebruiken voor het verbeteren van de user experience van de integratie vóór de definitieve uitrol naar al hun zakelijke klanten.

Hypothese gedregen validatie als instrument voor waardevolle product-aanscherpingen

Meer weten?

Neem contact op